Wytyczne ASME

Kategoria: Wytyczne ASME

Zasady ASME regulujące warunki traktowania zawartości redakcyjnej, reklam oraz specjalnych sekcji reklamowych ("advertorials") w publikacjach drukowanych mają zastosowanie także w projektach redakcyjnych online, noszących takie same nazwy jak magazyny drukowane lub stanowiących oddzielne czasopisma elektroniczne. Dynamiczna technologia elektronicznych stron oraz hipertekstowych linków może wzbudzić wiele wątpliwości wśród czytelników. Pozwolenie na pojawianie się takich wątpliwości oznacza zdradę zaufania czytelników oraz podważenie wiarygodności nie tylko samej publikacji online lub produktu redakcyjnego, ale także samego wydawcy. Obowiązkiem każdej publikacji online jest w jasny sposób poinformować czytelników, które treści online zostały przygotowane przez redakcję, a które przez reklamodawców oraz zapobiegać jakimkolwiek wypadkom, które sprawiałyby wrażenie, że materiały redakcyjne zostały stworzone dla - lub pod wpływem - reklamodawców.* Zobowiązujemy redaktorów, wydawców i reklamodawców, aby kierowali się następującym zestawem standardów:

Wytyczne dla serwisu NOwe-MEdia:

1. Strona główna serwisu online publikacji (lub innego przedsięwzięcia online) musi w jasny sposób identyfikować publikację dzięki umieszczeniu w widocznym miejscu jej nazwy oraz loga w celu wyjaśnienia kto ponosi odpowiedzialność za zawartość strony.

2. Na wszystkich stronach online, treści redakcyjne oraz reklamowe muszą zostać w jasny sposób oddzielone - za pomocą słów, oprawy graficznej, odpowiedniego umieszczenia na stronie lub innej, efektywnej metody ich odseparowania.

3. W przypadku specjalnych sekcji reklamowych ("advertorials") lub we wszelkich innych sytuacjach, w których zachodzi groźba, iż reklama, w tym także "advertoriale", mogą zostać pomylone z prawdziwymi, niezależnymi treściami redakcyjnymi, sekcje te powinny mieć umieszczone na górze każdej strony lub na początku zrębu głównego każdego materiału informacje "Specjalna Sekcja Reklamowa" lub "Reklama (nazwa firmy)" o co najmniej tej samej wielkości i wadze co normalny zrąb główny treści redakcyjnych. Słowo "advertorial" nie może być używane.

4. Publikacje powinny umieszczać własne logo w powiązaniu z logo innych firm jedynie w wypadku zawarcia specjalnych umów wydawniczych, w myśl których jedynie publikacja kontroluje zawartość strony oraz w żaden sposób nie promuje produktów czy usług reklamodawcy.

5. Linki, które pojawiają się w redakcyjnej części serwisu powinny znajdować się pod wyłączną kontrolą redaktorów. Żadna publikacja nie może sprzedawać na zewnątrz - lub stawiać jako warunek jakiejkolwiek umowy reklamowej zarówno eksplicite jak i przez implikację - linków odsyłających z treści redakcyjnych do jakiejkolwiek strony.

6. Żadne linki lub inne odsyłacze do specjalnych sekcji reklamowych, oraz "advertoriali" nie mogą pojawić się w spisie treści, katalogach zasobów lub w jakichkolwiek innych listach redakcyjnych zasobów publikacji online. Jednakże odsyłacze do specjalnych sekcji reklamowych lub "advertoriali" mogą być umieszczone na zewnątrz sekcji redakcyjnych oraz zaprezentowane w odmiennej oprawie graficznej od oprawy sekcji redakcyjnych publikacji.

7. Pod żadnym pozorem redaktorzy nie mogą tworzyć zawartości dla specjalnych sekcji reklamowych lub innych reklam.

8. Publikacja wymaga, aby system wyszukiwawczy oraz inne aplikacje prezentowane pod marką publikacji oraz dostępne za pośrednictwem strony WWW publikacji realizowały swe funkcje całkowicie niezależnie od reklamy lub innych komercyjnych wpływów. Wszelkie metody promowania strony lub linku reklamodawcy będą uważane za zdradę zaufania czytelnika i są stanowczo zabronione.

FacebookRSS FeedPinterest