Ochrona prywatności

Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności w serwisie NOwe-MEdia zostało przygotowane przez zespół redakcyjny serwisu.

Oświadczenie zawiera zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o klientach.

Serwis NOwe-MEdia ograniczy wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum.

W przypadku badań ankietowych zbierane informacje o użytkownikach, takie na przykład jak adresy poczty elektronicznej, dane osobowo-adresowe nie będą udostępniane osobom trzecim i będą służyć wyłącznie do realizacji zobowiązań wobec użytkowników serwisu (dostarczanie subskrybowanych wiadomości).

Adresy IP osób odwiedzających serwis NOwe-MEdia żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów list e-mailingowych i nie będą wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia informacji o użytkownikach serwisu.

Serwis NOwe-MEdia organizuje konkursy, w których osoby odwiedzające serwis będą proszone o podanie informacji np. adresu poczty elektronicznej. Informacje te będą wykorzystywane do nawiązania z nimi kontaktu, wyłącznie kiedy jest to konieczne np. w celu przekazania nagrody.

Użytkownicy serwisu NOwe-MEdia będą otrzymywać od nas listy elektroniczne (subskrybowane wiadomości, informacje o nowościach, reklamy) wyłącznie po wyrażeniu przez nich zgody na tego typu działania. Użytkownik w dowolnej chwili może zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości.

Serwis NOwe-MEdia zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu są ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowowo-adresowych posiada ograniczona liczba uprawnionych pracowników NOwe-MEdiów na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 80, rozporządzenie nr 521).

FacebookRSS FeedPinterest